You are here

1. Հայաստանի քիմիական հանդես, 2019թ., համար 1-2։

Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝ http://www.flib.sci.am/eng/Qimia/PV72Iss1-2_2019.html

Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝ http://www.flib.sci.am/eng/Qimia/Frame.html

2. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր։ Ֆիզիկա, 2019թ., համար 1, 2։

Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝ http://www.flib.sci.am/eng/Fizika/V54Iss1_2019.htmlhttp://www.flib.sci.am/eng/Fizika/V54Iss2_2019.html
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝ http://www.flib.sci.am/eng/Fizika/Frame.html

3. «Պատմա-բանասիրական հանդես», 2019 թ. համար 1։

Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/HP.J/V_1_2019.html

Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/HP.J/Frame.html

4. «Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների», 2019 թ. համար 1։

Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝ http://www.flib.sci.am/eng/Lraber%20hasarakakan%20gitutyunner/V_1_2019.html

Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Lraber%20hasarakakan%20gitutyunner/Frame.html

5. «Բանբեր Հայագիտության», 2019 թ. համար 1։

Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/armstudies/V1_2019.html

Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/armstudies/Frame.html

«Գիտատեղեկատվական հանգույցից» կարող եք ընթերցել ՀՀ ԳԱԱ-ի կողմից լույս տեսած գիտական ամսագրերը ամբողջությամբ՝ լույս ընծայման առաջին տարվանից մինչ օրս։

Նայել այստեղ՝
http://www.flib.sci.am/arm/node/2