You are here

1. «Հայաստանի կենսաբանական հանդես», 2019 թ. համար 2։

Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Biology/PV71Iss2_2019.html

Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Biology/index.php

2. «Հայաստանի բժշկագիտություն», 2019 թ. համար 2։

Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/medicine/V59Iss2_2019.html

Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/medicine/Frame.html

«Գիտատեղեկատվական հանգույցից» կարող եք ընթերցել ՀՀ ԳԱԱ-ի կողմից լույս տեսած գիտական ամսագրերը ամբողջությամբ՝ լույս ընծայման առաջին տարվանից մինչ օրս։

Նայել այստեղ՝
http://www.flib.sci.am/arm/node/2