You are here

1. «Լեզու և լեզվաբանություն» հանդես, 2018 թ. համար 2։

Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://serials.flib.sci.am/Public…/lezu2018-2/…/content.html

Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://serials.flib.sci.am/Publications/test/index.html

2. ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ, 2019 թ., համար 2։

Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Reports/2019_119_2.html

Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Reports/Frame.html

3.«Ֆիզիկայի հայկական հանդես», 2019 թ. համար 2։

Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/arm/journal/Phys/PV12Iss2.html

Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/arm/journal/Phys/index.html

4. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր. Մեխանիկա, 2019 թ., համար 2։

Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Mech/V72Iss2_19.html

Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Mech/

«Գիտատեղեկատվական հանգույցից» կարող եք ընթերցել ՀՀ ԳԱԱ-ի կողմից լույս տեսած գիտական ամսագրերը ամբողջությամբ՝ լույս ընծայման առաջին տարվանից մինչ օրս։

Նայել այստեղ՝
http://www.flib.sci.am/arm/node/2