You are here

1. «Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի աշխատություններ».

թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝ http://serials.flib.sci.am/Publications/test/index.html#Hist

2. «Պատմաբանասիրական հանդես», 2019թ. համար 2:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝ http://www.flib.sci.am/eng/HP.J/V_2_2019.html
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/HP.J/Frame.html

3. «Կաճառ» գիտական պարբերական, 2019թ. համար 1:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
https://is.gd/WVNwy3
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://serials.flib.sci.am/Publications/test/index.html#GHJ

4. «Էջմիածին» հանդես.
2019թ. (Դ) թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝ https://is.gd/m0J6rB
2019թ. (Ե) թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝ https://is.gd/LhISCD
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից` http://www.flib.sci.am/eng/Ejmiadzin/Frame.html