You are here

1.ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր։ Տեխնիկական գիտություններ, 2019թ., համար 2։
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
https://is.gd/96lsAR
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
https://is.gd/htmne1
2. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր։ Ֆիզիկա, 2019թ., համար 3։
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Fizika/V54Iss3_2019.html
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Fizika/Frame.html
3.Հայաստանի բժշկագիտություն, 2019թ., համար 3։
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/medicine/V59Iss3_2019.html
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/medicine/Frame.html
4.Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր։ Մաթեմատիկա, 2019թ., համար 5։
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/mathematics/V54Iss5_2019.html
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/mathematics/Frame.html