You are here

1. «Հայաստանի բժշկագիտություն», 2019թ., համար 3։
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/medicine/V59Iss3_2019.html
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/medicine/Frame.html
2. «Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր։ Մաթեմատիկա», 2019թ., համար 5։
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/mathematics/V54Iss5_2019.html
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/mathematics/Frame.html
3. «Ժամանակակից Եվրասիա», 2012-2019թթ.
http://serials.flib.sci.am/Publications/test/index.html#EURO
4. «Ֆիզիկայի հայկական հանդես», 2019թ., համար 3:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/arm/journal/Phys/PV12Iss3.html
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/arm/journal/Phys/index.html