You are here

1. «Հայաստանի քիմիական հանդես», 2019թ., համար 3։
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Qimia/PV72Iss3_2019.html
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Qimia/Frame.html
2. ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ, 2019թ., համար 3։
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Reports/2019_119_3.html
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Reports/Frame.html
3. ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր։ Մեխանիկա, 2019թ․, համար 4։
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Mech/V72Iss4_19.html
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Mech/
4․ «Աստղաֆիզիկա», 2019թ․, համար 4։
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Astrophysics/V62Iss4_2019.html
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Astrophysics/Frame.html
5. «Հայկական մաթեմատիկական հանդես», 2019թ․, համար 11:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/arm/journal/Math/MV11Iss1-2.html
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/arm/journal/Math/index.html
6. «Թախտաջանիա», 2019թ., համար 5:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
https://is.gd/2poZOp
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
https://is.gd/7gCD8p
7. “International Journal of Armenian Genocide Studies “
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/genocide_studies/Frame.html
8. ՀՍՍՌ ԳԱ Ն. Մառի անվան լեզվի ինստիտուտի աշխատությունների ժողովածու
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://serials.flib.sci.am/Publications/test/index.html#MAR