You are here

1. ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ:
Ամսագրի թվային ձևաչափը հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
https://is.gd/PU5ykU
2. «Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում», 2019թ․:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
https://is.gd/4k8KJv
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
https://is.gd/MUnj1n
3. «Հիմնարար հայագիտություն»:
Ամսագրի թվային ձևաչափը հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/armenology/Frame.html
4. «Կաճառ» գիտական պարբերական, 2019թ., համար 2:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
https://is.gd/nS0EjE
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից
http://serials.flib.sci.am/Publications/test/index.html#GHJ
5. «Հայկական տնտեսագիտական հանդես», 2019թ., համար 1:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից
http://www.flib.sci.am/eng/economic/Frame.html