You are here

1․ «Ֆիզիկայի հայկական հանդես», 2019թ., համար 4։
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/arm/journal/Phys/PV12Iss4.html
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/arm/journal/Phys/index.html
2․ «Հայաստանի քիմիական հանդես», 2019թ., համար 4։
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Qimia/PV72Iss4_2019.html
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Qimia/Frame.html
3․ «Հասաստանի կենսաբանական հանդես», 2019թ., համար 4։
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Biology/PV71Iss4_2019.html
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Biology/index.php
4․ «Էջմիածին» հանդես, 2019թ., համար Բ։
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Ejmiadzin/HZ(2019)-B.html
5․ «Էջմիածին» հանդես, 2019թ., համար Զ։
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Ejmiadzin/HZ(2019)-Z.html
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Ejmiadzin/Frame.html
6․ «Հայաստանի բժշկագիտություն», 2019թ., համար 4։
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/medicine/V59Iss4_2019.html
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/medicine/Frame.html
7․«ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր. Գիտություններ երկրի մասին», 2019թ., համար 3։
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/erkragitutyun/2019_72_3.html
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/erkragitutyun/Frame.html