You are here

1. ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ»:
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
https://is.gd/K3X8YT
2. «Պատմաբանասիրական հանդես», 2019թ., համար 3:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/HP.J/V_3_2019.html
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/eng/HP.J/Frame.html
3. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2019թ․, համար 3։
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Lraber/V_3_2019.html
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/eng/Lraber/Frame.html
4. ՀՀ ԳԱԱ «Հիմնարար հայագիտություն» էլեկտրոնային պարբերականը հասանելի է հետևյալ հասցեից` http://www.flib.sci.am/eng/armenology/Frame.html
5. «Սիոն», 2019թ., համար 8-12։
Ամսագրի սույն համարները թվային ձևաչափով հասանելի են հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Sion/2019-8-12.html
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Sion/Main.html