You are here

1․ Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր. Մաթեմատիկա, 2020թ., համար 1։
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/mathematics/V55Iss1_2020.html
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/eng/mathematics/Frame.html
2. Բանբեր հայագիտության, 2019թ., համար 3։
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/armstudies/V3_2019.html
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/eng/armstudies/Frame.html
3. «Նեյրոքիմիա»,1982-1992թթ:
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/eng/Neurochemistry/content.html
4. «Ժամանակակից Եվրասիա», 2019թ․, համար 2։
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
https://is.gd/jIvSfJ
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://serials.flib.sci.am/Publications/test/index.html#EURO
5. «Գրականագիտական հանդես», 2019թ․, համար 2։
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
https://is.gd/98XDlg
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://serials.flib.sci.am/Publications/test/index.html#LIT