You are here

1. «ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր․ Տեխնիկական գիտություններ» 2019թ․, համար 4:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Texgit/V72Iss4_2019.html
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/eng/Texgit/Frame.html
2. ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի «Գիտական աշխատություններ» ժողովածու, 2019թ․, համար 1-2:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
https://is.gd/QU1DcW
3. «Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի տեղեկագիր Մեխանիկա» 2020թ․, համար 1:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Mech/V73Iss1_20.html
Ամսագրի լրակազմը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/eng/Mech/
4. «Էջմիածին» 2019թ․, ԺԱ:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
https://is.gd/0sx7Pz
Ամսագրի լրակազմը հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Ejmiadzin/Frame.html
5. «ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր. Մաթեմատիկա» 2020 թ., համար 2:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/mathematics/V55Iss2_2020.html
Ամսագրի լրակազմը հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/mathematics/Frame.html
6. «Հայաստանի քիմիական հանդես» 2020թ., համար. 1:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/eng/Qimia/PV73Iss1_2020.html
Ամսագրի լրակազմը հասանելի է հետևյալ հասցեից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Qimia/Frame.html