You are here

1. «Էջմիածին» հանդես, 2019թ․, համար Ժ։
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
https://is.gd/qXrTYH
2. «Սիոն» ամսագիր, 2020թ․, թիւ 1-3:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/eng/Sion/2020-1-3.html
3. «ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ» ամսագիր, 2020թ.,հմ. 1:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/eng/Reports/2020_120_1.html
Ամսագրի լրակազմը հասանելի է հետևյալ հղումից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Reports/Frame.html
4. «ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր. Մաթեմատիկա» ամսագիր, 2020թ., հմ․ 3:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/eng/mathematics/V55Iss3_2020.html
Ամսագրի լրակազմը հասանելի է հետևյալ հղումից՝
http://www.flib.sci.am/eng/mathematics/Frame.html