You are here

1. «Պատմաբանասիրական հանդես», 2020թ., հմ․1:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/eng/HP.J/V_1_2020.html
Ամսագրի լրակազմը հասանելի հետևյալ հղումից՝
http://www.flib.sci.am/eng/HP.J/Frame.html
2. «Հայաստանի բժշկագիտություն» ամսագիր, 2020թ., հմ.1:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/eng/medicine/V60Iss1_2020.html
Ամսագրի լրակազմը հասանելի է հետևյալ հղումից՝
http://www.flib.sci.am/eng/medicine/Frame.html
3. «ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր. Գիտություններ երկրի մասին» ամսագիր, 2020թ., հմ.1:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/eng/erkragitutyun/2020_73_1.html
Ամսագրի լրակազմը հասանելի է հետևյալ հղումից՝
http://www.flib.sci.am/eng/erkragitutyun/Frame.html
4. «ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր. Գիտություններ երկրի մասին» ամսագիր, 2020թ., հմ.1:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/eng/erkragitutyun/2020_73_1.html
Ամսագրի լրակազմը հասանելի է հետևյալ հղումից՝
http://www.flib.sci.am/eng/erkragitutyun/Frame.html
5. «ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր։ Ֆիզիկա»:
Ամսագրի սույն համարները թվային ձևաչափով հասանելի են հետևյալ հասցեներից`
(2019, հմ. 4) http://www.flib.sci.am/eng/Fizika/V54Iss4_2019.html
(2020, հմ. 1) http://www.flib.sci.am/eng/Fizika/V55Iss1_2020.html
(2020, հմ. 2) http://www.flib.sci.am/eng/Fizika/V55Iss2_2020.html
6. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» հանդես, 2020թ․, հմ․ 1:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/eng/Lraber/V_1_2020.html
7. «Էջմիածին» հանդես։
Ամսագրի սույն համարները թվային ձևաչափով հասանելի են հետևյալ հասցեներից`
(2019թ․, ԺԲ) https://is.gd/mWvP5s
(2020թ․, Ա) http://www.flib.sci.am/eng/Ejmiadzin/2020_A.html
(2020թ․, Բ) http://www.flib.sci.am/eng/Ejmiadzin/2020_B.html