You are here

1. «ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր։ Մեխանիկա» ամսագիր, 2020թ., հմ․ 2:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/eng/Mech/V73Iss2_20.html
Ամսագրի լրակազմը հասանելի է հետևյալ հղումից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Mech/
2. «ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր։ Ֆիզիկա» ամսագիր, 2020 թ., հմ.3:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/eng/Fizika/V55Iss3_2020.html
Ամսագրի լրակազմը հասանելի է հետևյալ հղումից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Fizika/Frame.html
3. «Բանբեր հայագիտության» հանդես, 2020, հմ. 1:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/eng/armstudies/V1_2020.html
Ամսագրի լրակազմը հասանելի է հետևյալ հղումից՝
http://www.flib.sci.am/eng/armstudies/Frame.html
4. «Սիոն» ամսագիր, 2020թ․, թիւ 4-7:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/eng/Sion/2020-4-7.html
Ամսագրի լրակազմը հասանելի է հետևյալ հղումից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Sion/Main.html
5. «ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր. Մաթեմատիկա» ամսագիր, 2020թ., հմ․4:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/eng/mathematics/V55Iss4_2020.html
Ամսագրի լրակազմը հասանելի է հետևյալ հղումից՝
http://www.flib.sci.am/eng/mathematics/Frame.html
6. «Հայաստանի կենսաբանական հանդես» 2020թ․, հմ. 1-2:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/eng/Biology/PV72Iss1-2_2020.html
Ամսագրի լրակազմը հասանելի է հետևյալ հղումից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Biology/index.php
7. «Պատմաբանասիրական հանդես», 2020թ., հմ․2:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/eng/HP.J/V_2_2020.html
Ամսագրի լրակազմը հասանելի է հետևյալ հղումից՝
http://www.flib.sci.am/eng/HP.J/Frame.html