You are here

1. «Ցեղասպանագիտական հանդես», 2019թ․, հմ․ 2:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/eng/genocide/V2_2019.html,
ինչպես նաև Համահայկական թվանշային գրադարանի սույն հղումից՝
https://arar.sci.am/dlibra/publication/284856#structure
Ամսագրի լրակազմը հասանելի է հետևյալ հղումներից՝
http://www.flib.sci.am/eng/genocide/Frame.html
https://arar.sci.am/dlibra/publication/9698#structure
2. «Գրականագիտական հանդես», 2020թ․, հմ․1:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://serials.flib.sci.am/.../literal.../book/content.html
ինչպես նաև Համահայկական թվանշային գրադարանի սույն հղումից՝
https://arar.sci.am/dlibra/publication/285367#structure
Ամսագրի լրակազմը հասանելի է նշված հղումներից՝
http://serials.flib.sci.am/Publications/test/index.html#LIT
https://arar.sci.am/dlibra/publication/215827#structure
3. «Հայկական տնտեսագիտական հանդես», 2020թ․, հմ. 1:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/eng/economic/V1_2020.html
ինչպես նաև Համահայկական թվանշային գրադարանի սույն հղումից՝
https://arar.sci.am/dlibra/publication/286249#structure
Ամսագրի լրակազմը հասանելի է նշված հղումներից՝
http://www.flib.sci.am/eng/economic/Frame.html
https://arar.sci.am/dlibra/publication/165736#structure
4. «Լրաբեր հասարակական գիտություններ», 2020, հմ. 2:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/eng/Lraber/V_2_2020.html
ինչպես նաև Համահայկական թվանշային գրադարանի սույն հղումից՝
https://arar.sci.am/dlibra/publication/286387#structure
Ամսագրի լրակազմը հասանելի է նշված հղումներից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Lraber/Frame.html
https://arar.sci.am/dlibra/publication/37063#structure
5. «ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ», 2020թ.,հմ. 2:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/eng/Reports/2020_120_2.html
ինչպես նաև Համահայկական թվանշային գրադարանի սույն հղումից՝
https://arar.sci.am/dlibra/publication/286365#structure
Ամսագրի լրակազմը հասանելի է ստորև նշված հղումներից՝
http://www.flib.sci.am/eng/Reports/Frame.html
https://arar.sci.am/dlibra/publication/45075#structure
6. «Հայաստանի բժշկագիտություն», 2020թ., հմ. 3:
Ամսագրի սույն համարը թվային ձևաչափով հասանելի է հետևյալ հասցեից`
http://www.flib.sci.am/eng/medicine/V60Iss3_2020.html
ինչպես նաև Համահայկական թվանշային գրադարանի սույն հղումից՝
https://arar.sci.am/dlibra/publication/286552#structure
Ամսագրի լրակազմը հասանելի է նշված հղումներից՝
http://www.flib.sci.am/eng/medicine/Frame.html
https://arar.sci.am/dlibra/publication/96330#structure