You are here

 

 ԲԱԺՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

  • Անհատական բաժնույթի ենթաբաժին
  • Ընթերցասրահների և միջգրադարանային բաժնույթի ենթաբաժին

 

Ընթերցասրահներ Աշխատատեղեր
1. Հասարակական - քաղաքական  գիտությունների  30 ընթերցողական, 12 համակարգչային տեղ
2. Բնական և տեխնիկական գիտությունների  20 ընթերցողական տեղ