You are here

      

ԲԱԺՆԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Բաժինն իրականացնում է ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարանի հավաքածուների համալրումը ՀՀ և արտասահմանյան երկրներում հրատարակվող գիտական, տեխնիկական, ուսումնական, գիտահանրամատչելի բազմալեզու գրականությամբ:
Գրականությունը համալրվում է ինչպես ավանդական ուղիով, այնպես էլ աշխարհի խոշոր տեղեկատվական գործակալությունների և հրատարակչությունների կողմից տարածվող էլեկտրոնային փաստաթղթերի, տեղեկատվական նյութերի միջոցով:
 
 

Գրադարանային հավաքածուի համալրման հիմնական աղբյուրներն են. ՀՀ հրատարակվող տպագիր նյութերի պարտադիր օրինակը, հայրենական և արտասահմանյան պարբերական հրատարակությունների բաժանորդագրությունը, գրականության ձեռքբերումը գրախանութներից,  հրատարակչություններից, արտասահմանյան երկների գրադարանների հետ գրքափոխանակությունը, նվիրատվություննրը:

ԲԱԺԻՆՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՒՄ Է.

  •  գրականության մուտքի և ելքի անհատական և գումարային հաշվառում
  • արտասահմանյան երկների գրադարանների հետ նպատակային գրքափոխանակություն
  • գրադարանի հավաքածուների գրականության վերաբաշխում
  • գրադարանից նամակների, փաթեթների փոստային փոխադրումներ
  • հայրենական և արտասահմանյան պարբերականների բաժանորդագրություն

 Միջազգային գրքափոխանակության ենթաբաժինը կապեր է իրականացնում 40 երկրների ավելի քան 300գործընկերների հետ: Դրանց թվում են աշխարհի խոշորագույն ակադեմիական, հանրային և գերատեսչական գրադարաններ, համալսարաններ,գիտական ընկերություններ, թանգարաններ, անհատ անձինք:

Տվյալների շտեմարանի հիման վրա կազմվում են գրականության ցուցակներ` ըստ գիտության բնագավառների, որոնք արտասահմանյան գործընկերներին փոփանցվում են էլեկտրոնային փոստի միջոցով: Բաժինը տրամադրում է նաև տեղեկատվություն` համաձայն արտերկրի կազմակերպությունների հարցումների:

Միջազգային գրքափոխանակության իրականացման նպատակով ստեղծված է փոխանակության-պահուստային ֆոնդ, որն ընդգրկում է ավելի քան 110.000 գրադարանային միավոր` հիմնականում ՀՀ ԳԱԱ հրատարակություններ արտասահմանյան գործընկերների պատվերների կատարման համար: Ֆոնդը շարունակաբար նորացվում և ընդլայնվում է:

Համաձայն ՀՀ ԳԱԱ ուղղվածության` ֆոնդն ընդգրկում է բնական, տեխնիկական և հասարակական գիտությունների ողջ տարրապատկերը: Ֆոնդում առկա գրականությունը բազմազան է` հայերեն, ռուսերեն և օտար լեզուներով մենագրություններ, ակադեմիական և ոչ ակադեմիական հիմնարկների սերիական և պարբերական հրատարակություններ: Ֆոնդի գործառույթները նպատակային  են և օգտագործվում են այլ գրադարանների հետ գրափոխանակության կազմակերպման և իրականացման համար: Միաժամանակ` որպես գիտական գրականության  ավանդապահ հավաքածու, նպաստում է գրադարանի հիմնական խնդիրների իրագործմանը. ընթերցողների և Հանրապետության այլ գրադարանների պահանջների օպերատիվորեն բավարարմանը:

ԲԱԺՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

  • Համալրման ենթաբաժին
  • Միջազգային գրքափոխանակության և պահուստային ֆոնդի ենթաբաժին