You are here

 

  ԲԱԺՆԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Բաժինն իրականացնում է ՀՀ ԳԱԱ հրատարակությունների՝ մատենագիտական- տեղեկատվական էլեկտրոնային քարտարանների ստեղծում՝ ընդգրկելով ակադեմիական հանդեսները և ժողովածուները՝ սպասարկելով ողջ ակադեմիական համակարգի գիտաշխատողներին: 

 • ՀՀ ԳԱԱ պարբերական հրատարակությունների էլեկտրոնային քարտարանի  ստեղծում  (հանդեսներ և գիտական ժողովածուներ) 
 • ՀՀ կենտրոնական լրագրերից գիտությանը, մշակույթին, գրադարանային գործին վերաբերող նյութերի մատենագիտական նկարագրությունների մուտքագրում                                
 • ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոսների  կենսամատենագիտությունների  թվայնացման աշխատանքի կազմակերպում
 • Մուտքագրված  մատենագիտական տվյալների խմբագրում, սրբագում: Աշխատանքի արխիվացում
 • Հեղինակավոր գրառումների էլեկտրոնային քարտարանի ստեղծում
 • Մեթոդական խորհրդատվություն`ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտների գիտաշխատողներին` մատենագիտական ցանկեր կազմելու գործում
 • Կազմակերպում է.
 1. նոր ստացված գրքերի և ամսագրերի ցուցահանդես
 2. թեմատիկ և հոբելյանական ցուցահանդեսներ 
Կազմում և պատրաստում  է հրատարակության.  
 1. ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոսների կենսամատենագիտություններ
 2.  Թեմատիկ մատենագիտություններ

 

 Բաժնին կից գործում է Հարություն Մեքերյանի անվան պարբերական հրատարակությունների և նորույթների 3-րդ ընթփրցասրահը:Ընթերցասրահում ցուցադրվում են գրադարանի նոր ստացումները ՝ գրքեր (հայերեն և օտար) և ամսագրեր արտասահմանյան լեզուներով :

Ընթերցասրահը աշխատում է  9:00- 17:00   -  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:
 

  ԲԱԺՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

 • Մատենագիտության ենթաբաժին
 • Գիտական տեղեկատվության ենթաբաժին