You are here

 

ԲԱԺՆԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Ընդհանուր հավաքածուի կազմակերպում,պահպանման ապահովում,  սպասարկում:
Ընդհանուր հավաքածուի դասավորությունը - չափսային կարգով` ըստ գույքահամարների 
  • Ընդհանուր հավաքածուն տարբերակված է ըստ հայերեն ռուսերեն և արտասահմանյան լեզուներով  գրքերի հավաքածուների, հնատիպ գրքերի հավաքածուի և անհատական հավաքածուների:
  • Հայերեն, ռուսերեն և  արտասահմանյան  լեզուներով պարբերական և շարունակական  հրատարակությունների հավաքածու
     

ԲԱԺՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

  1. Հայերեն և ռուսերեն գրականության պահպանման ենթաբաժին
  2. Արտասահմանյան գրականության պահպանման ենթաբաժին
  3. Հնատիպ գրքերի,անհատական հավաքածուների և մամուլի պահպանման ենթաբաժին

 Բաժնում տեղադրված է թվայնացման սարքը,որով իրականացվում են հայ հնատիպ գրքի և պարբերական մամուլի թվայնացման աշխատանքներ: