You are here


Վտանգված արխիվներ ծրագիրը
ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարանին երկու տարի ժամկետով (2008թ. օգոստոս – 2010թ. օգոստոս) շնորհել է դրամաշնորհ` թվայնացման օգնությամբ գրադարանի հնատիպ գրքերի և պարբերական մամուլի պահպանության համար:
Այս հավաքածուները գտնվում են խիստ անմխիթար վիճակում և անհրաժեշտ է անհետաձգելի միջոցների դիմել, կանխելու  դրանց հետագա  քայքայումը: Ծրագիրը նվիրվում է հայկական տպագրության հիմնադրման 500 ամյակին։