You are here

   Սույն ծրագիրը նպատակ ունի ներկայացնել բաց մատչելիության սկզբունքի վրա հիմնված հրատարակչական մոդել`որպես կոմերցիոն հրատարակչական ծրագրերին այլընտրանք:          
"Բաց հասարակության ինստիտուտ" հիմնադրամը` սկսած 1997թ.  աջակցում է Հայաստանի գրադարաններին` տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կատարելագործման և ընդլայնման գործընթացին:
                       Ծրագրի տնօրենն է Տիգրան Զարգարյանը: