You are here

 


09 դեկտեմբերի 2009թ.
            Ք Ա Ղ Վ Ա Ծ Ք
    ՀՀ ԳԱԱ ՀԳԳ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ

Նիստին ներկա էին գրադարանային խորհրդի 11 անդամ`

 
Նախագահ`  Ներսեսյան Ա.Բ.
Քարտուղար` Շահումյան Ն.Բ.
ՕՐԱԿԱՐԳ
1. Աշխատանքային տարվա ամփոփում: ՀԳԳ տնօրենի հաշվետվությունը:  Զեկուցող`         Տ. Զարգարյան
2. Էլեկտրոնային հրատարակությունների բաժանորդագրության վիճակը ՀՀ ԳԱԱ Ինստիտուտներում: Զեկուցող` Ա. Ներսեսյան
3. Այլ հարցեր
ԼՍԵՑԻՆ.
1. Աշխատանքային տարվա ամփոփում: ՀԳԳ տնօրենի հաշվետվությունը:  Զեկուցող`         Տ. Զարգարյան
ԼՍԵՑԻՆ.
2. Էլեկտրոնային հրատարակությունների բաժանորդագրության վիճակը ՀՀ ԳԱԱ Ինստիտուտներում: Զեկուցող` Ա. Ներսեսյան
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.
1.  ՀՀ ԳԱԱ ՀԳԳ-ի կատարած աշխատանքները գնահատել բավարար:
2. Դիմել Նախագահությանը գիտական ինֆորմացիայի ձեռքբերման հարցը  Նախագահության բյուրոյի նիստում  քննարկելու  և դիմելուԳիտության և կրթության նախարարությանը գիտական ինֆորմացիա ձեռք բերելու նպատակով որոշակի գումար տրամադրելու: 
 
 

13 մայիսի 2009թ.

              Ք Ա Ղ Վ Ա Ծ Ք
ՀՀ ԳԱԱ ՀԳԳ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԻ
    ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ

Նիստին ներկա էին գրադարանային խորհրդի 10 անդամներ

 Նախագահ`  Ներսեսյան Ա.Բ.
 Քարտուղար` Շահումյան Ն.Բ.

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտների գրադարաններում էլեկտրոնային քարտարանի ներդրման, տեղակայման և գործարկման խնդիրները ինչպես նաև ինստիտուտների գրադարանավարներին այդ ծրագրին իրազեկման և ուսուցման գործընթացը :  Զեկուցող` Տ. Զարգարյան
2. ՀՀ ԳԱԱ էլեկտրոնային ամսագրերը և դրանց ընդլայնման հեռանկարները: Զեկուցողներ` Ա. Ներսեսյան
3. Մոսկվայի Բնական գիտությունների գրադարանի կողմից մեր գրադարանին տրամադրված գիտական ամսագրերի տեղաձոխման խնդիրը: Զեկուցող`Կ. Մինասյան
4. Այլ հարցեր

ԼՍԵՑԻՆ.
1. ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտների գրադարաններում էլեկտրոնային քարտարանի ներդրման, տեղակայման և գործարկման խնդիրները ինչպես նաև ինստիտուտների գրադարանավարներին այդ ծրագրին իրազեկման և ուսուցման գործընթացը :    - Զեկուցող` Տ. Զարգարյան
 

ԼՍԵՑԻՆ.
2. ՀՀ ԳԱԱ էլեկտրոնային ամսագրերը և դրանց ընդլայնման հեռանկարները: Զեկուցող` Ա. Ներսեսյան

ԼՍԵՑԻՆ.
3. Ռուսաստանի ԳԱ Բնական գիտությունների գրադարանի կողմից տրամադրված գիտական ամսագրերի Երևան տեղափոխման խնդրի լուծումը: - Զեկուցող` Կ. Մինասյան
 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.
1.  ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտների գրադարաններում էլեկտրոնային քարտարանի ներդրման, տեղակայման և գործարկման, ինչպես նաև ինստիտուտների գրադարանավարներին այդ ծրագրին իրազեկման և ուսուցման գործընթացը  համարել բավարար և աջակցել դրա հետագա զարգացմանը:
2. Ցուցաբերել ամենայն աջակցություն  ՀՀ ԳԱԱ էլեկտրոնային ամսագրերի ստեղծման և ընդլայնման աշխատանքներում:
3. Ռուսաստանի ԳԱ Բնական գիտությունների գրադարանի կողմից տրամադրված գիտական ամսագրերի Երևան տեղափոխման համար դիմել Նախագահությանը խնդրի լուծման գործում աջակցելու համար:

 


07 մայիսի 2009թ.

         Ք Ա Ղ Վ Ա Ծ Ք
ՀՀ ԳԱԱ ՀԳԳ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ
       ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ

 Նիստին ներկա էին գիտխորհրդի 13 անդամ`
 
Զարգարյան Տ.Կ. - Նախագահ
 Շահումյան Ն.Բ. – Քարտուղար 
 
 Օրակարգ.
  1. ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտների գրադարաններում էլեկտրոնային քարտարանի ներդրման, տեղակայման և գործարկման խնդիրները: Զեկուցող` Ն. Գասպարյան
  2. ՀՀ ԳԱԱ էլեկտրոնային ամսագրերը և դրանց ընդլայնման հեռանկարները: Զեկուցողներ` Ա. Ներսեսյան, Տ. Զարգարյան
  3. Այլ հարցեր
ԼՍԵՑԻՆ.
1. ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտների գրադարաններում էլեկտրոնային քարտարանի ներդրման, տեղակայման և գործարկման խնդիրները:
ԼՍԵՑԻՆ.
2. ՀՀ ԳԱԱ էլեկտրոնային ամսագրերը և դրանց ընդլայնման հեռանկարները: Զեկուցողներ` Ա. Ներսեսյան, Տ. Զարգարյան
 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ.
1.  ՀԳԳ-ի կողմից ձեռնարկածգրադարանային ծրագրի գործարկման և ուսուցման աշխատանքները գնահատել բավարար:
2.  Աջակցել ակադեմիական մյուս ամսագրերի էլեկտրոնային տարբերակի ստեղծման գործին:
 

 


25 նոյեմբերի 2009թ.
         Ք Ա Ղ Վ Ա Ծ Ք
ՀՀ ԳԱԱ ՀԳԳ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ
      ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
 
Նիստին ներկա էր գիտխորհրդի 14 անդամ և 3 հրավիրված
Զարգարյան Տ.Կ. - Նախագահ
Շահումյան Ն.Բ.  – Քարտուղար
Օրակարգ.
1. Աշխատանքային տարվա ամփոփում:Բաժինների վարիչների հաշվետվություններրը:  Զեկուցողներ`                                                         
     Ն. Շահումյան – գիտքարտուղար
     Ռ. Թումանյան – գիտական տեղեկատվության բաժնի վարիչ
     Ա. Դադիկյան  - համալրման բաժնի վարիչ
     Ն. Գասպարյան – մշակման բաժնի վարիչ
     Ե. Չիլինգարյան – սպասարկման բաժնի վարիչ
     Մ. Բդեյան  - գրապահոցի վարիչ
     Ա. Մանուկյան  - ավտոմատացման բաժնի վարիչ
2. ՀԳԳ հայ հնատիպ գիրքը և թվայնացման աշխատանքները: Զեկուցող`Ն. Շահումյան
3. Համընդհանուր Տասնմրդական Դասակարգման կոնսորցիումի հետ տարվող բանակցությունների մասին:  Զեկուցող` Տ. Զարգարյան
4. Այլ հարցեր
ԼՍԵՑԻՆ.
1. Աշխատանքային տարվա ամփոփում:Բաժինների վարիչների հաշվետվություններրը:
Զեկուցողներ`                                                         
     Ն. Շահումյան – գիտքարտուղար
     Ռ. Թումանյան – գիտական տեղեկատվության բաժնի վարիչ
     Ա. Դադիկյան  - համալրման բաժնի վարիչ
     Ն. Գասպարյան – մշակման բաժնի վարիչ
     Ե. Չիլինգարյան – սպասարկման բաժնի վարիչ
     Մ. Բդեյան  - գրապահոցի վարիչ
     Ա. Մանուկյան  - ավտոմատացման բաժնի վարիչ
ԼՍԵՑԻՆ.
2. ՀԳԳ հայ հնատիպ գիրքը և թվայնացման աշխատանքները: Զեկուցող`Ն. Շահումյան
ԼՍԵՑԻՆ.
3. ՀՏԴ-ի կոնսորցիումի հետ տարվող բանակցությունների մասին:  Զեկուցող`    Տ. Զարգարյան
ՈՐՈՇԵՑԻՆ:
1. ՀԳԳ-ի – Գրադարանի կատարած աշխատանքները գնահատել բավարար:
2. Ձեռնամուխ լինել հայկական ՀՏԴ ուղեցույցի հայերեն թարգմանության
գործին: