You are here

բեռնաթափել

 

                                                                                                ՀՀ ԳԱԱ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ
                                                                                                ՏՆՕՐԵՆ`     Ն. ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻՆ
 
 
 
ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ
 

Խնդրում ենք մեր աշխատակից ____________________________________________________________________-ին
Գրանցել ՀՀ ԳԱԱ ՀԳԳ-ի անհատական բաժնույթից օգտվելու համար:
Նա զբաղվում է _______________________________________________________________________________
գիտական թեմայի ուսումնասիրությամբ:
Պարտավորվում ենք նրան աշխատանքից ազատելու դեպքում վերջնահաշվարկ չանել մինչև գրադարանից համապատասխան փաստաթուղթ չներկայացնի գրադարանին պարտք չունենալու մասին։

 

 Տնօրեն՝