You are here

 


Ընդհանուր հավաքածու

Հարուստ և բազմազան է ՀՀ ԳԱԱ ՀԳԳ-ի հավաքածուն, որը բաղկացած է շուրջ 3 մլն բնական, ֆիզիկամաթեմատիկական, տեխնիկական և հասարակական գիտությունների վերաբերյալ հրատարակություններից և սպասարկում է ավելի քան 17 հազար ընթերցողների:
 Ի թիվս այլ կարևոր խնդիրների` ՀՀ ԳԱԱ ՀԳԳ-ը հատուկ ուշադրություն է դարձնում իր հավաքածուն հայատառ հրատարակություններով և բոլոր լեզուներով հայագիտական գրականությամբ համալրելու գործին: «Ընդհանուր հավաքածու»-ում փնտրում կատարելու պարզագույն եղանակը սա է.    լրիվ...
 

Հնատիպ գրքերի հավաքածու

 
Ուշադրության է արժանի  գրադարանի  հնատիպ գրքերի հավաքածուն, որը բաղկացած է 16-18 դդ.  հայերեն, սլավոնական և եվրոպական լեզուներով  բազմաթիվ մեծարժեք հրատարակություններից:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարանի «Հայ հնատիպ գիրք» հավաքածուն, որը նկարագրված է «ՀՀ ԳԱԱ էլեկտրոնային քարտարան» բաժնում,  պարունակում է 438 միավոր/215 անուն  տպագիր նյութ։

Հնատիպ հավաքածուի ամենահին հրատարակությունը "Pestis Descri Ptio Quomodo Ipsa" գիրքն է, որը տպագրվել է 1598թ.: «Հնատիպ գրքերի հավաքածու»-ում փնտրում կատարելու պարզագույն եղանակը սա է.     լրիվ...

 


Քարտեզներ

Հավաքածուն բաղկացած է 159 միավոր քարտեզներից: Հատուկ ուշադրության է արժանի Զատիկ Խանզադյանի անհատական ֆոնդում պահվող քարտեզները, որոնք արտացոլում են   Փոքր Ասիան և Արևմտյան Հայաստանը 19-րդ դարում: «Քարտեզներ »հավաքածուում փնտրում կատարելու պարզագույն եղանակը սա է. լրիվ...
 


Անհատական հավաքածուներ

 

Ագուլյան Արամ , Ալթունյան Ասատուր - Արամ , Ալպոյաճյան Արշակ , Ավդալբեգյան Թադևոս , Երիցյան Արտեմ , Զեքիյան Լևոն , Էդգարյան Հովիկ , Թախտաջյան Արմեն , Թերզյան Մանուկ , Ժամկոչյան Բենիամին , Լիպին Լև ,   Լիսիցյան Ստեփան և Սրբուհի, Լևոնյան Գարեգին,    Խանզադյան Զատիկ , Կյուլպենկյան Գալուստ , Կուսիկյան Կարապետ և Հովսեփ, Համբարձումյան Համազասպ, Հովհաննիսյան Աշոտ, Ղարիբյան Արարատ, Մերդինյան Կարապետ, Նալբանդյան Լուիզա, Նալբանդյան Վաչե, Պողարյան Գրիգոր, Պոստանճյան Պետրոս , Ջահուկյան Գևորգ, Սարգսյան Սուրեն , Փամբուկյան Հակոբ  
Անհատական հավաքածուներում փնտրում կատարելու պարզագույն եղանակը սա է. լրիվ...