You are here

Գիտության և առաջատար տեխնոլոգիաների ազգային հիմնադրամի (ԳԱՏԱՀ) ջանքերով, Երևանում, 2010 թ. օգոստոսի 27-ին ստորագրվել էր եռակողմ «Մտադրությունների հուշագիր»՝ ԳԱՏԱՀ–ի, «ԱՐԵՆԱ» (Armenian Research-Education Networking Association) հիմնադրամի և հանրահայտ «Elsevier B.V.» հրատարակչական հոլդինգի միջև։

Նախաձեռնության արդյունքում, որն ըստ էության հանդիսանում է ԳԱՏԱՀ–ի անհամեմատ ավելի լայնամասշտաբ` «Հայկական վիրտուալ գրադարան» հնարավոր ծրագրի նախնական փուլը, արդեն այսօրվանից, ս.թ. նոյեմբերի 1-ից, «ԱՐԵՆԱ» հիմնադրամի գիտակակրթական ցանցի հանգույց հանդիսացող բոլոր գիտական և կրթական կազմակերպություններին 3 ամիս շարունակ տրամադրվում է անվճար և անսահմանափակ օգտվելու հնարավորություն «Elsevier B.V.»–ի հանրահայտ «ScienceDirect» (ավելի քան 2500 բարձր վարկանիշ ունեցող գիտական ամսագրեր) և «Scopus» (հետազոտական հոդվածների հղումների, ինչպես նաև գիտական ամսագրերի և գիտաշխատողների տարատեսակ վարկանիշային տվյալների) տեղեկատվական շտեմարաններից։

ԳԱՏԱՀ–ի նախաձեռնության նախնական փուլի ընթացքում, որի մասին կտեղեկացվի մոտ օրերս, «Elsevier B.V.»–ի մասնագետի մասնակցությամբ կկազմակերպվեն նաև 2-3 օրյա ուսուցողական սեմինարներ հանրապետության գիտական համայնքի բոլոր շահագրգիռ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար` «ScienceDirect» և «Scopus» տեղեկատվական շտեմարաններից, այն է՝ գիտական հոդվածներ, ամսագրեր, գիտնականներ, տարատեսակ վարկանիշներ և այլ` գիտական տեսանկյունից արժեքավոր, տեղեկատվական հնարավորություններից ավելի արդյունավետ օգտվելու նպատակով։

«ԱՐԵՆԱ» հիմնադրամի գիտակակրթական ցանցի մոտ 70 հանգույցներ են հանդիսանում.
      ա) ՀՀ ԳԱԱ համակարգի բոլոր ստորաբաժանումները,
      բ) Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտը,
      գ) մոտ 35 պետական և ոչ պետական համալսարանները,
      դ) հանրապետության հիմնական 5 գիտական գրադարանները։

ԳԱՏԱՀ–ը 1997 թ. հիմնադրված նյութական շահեր չհետապնդող, ոչ պետական և անկախ կազմակերպություն է։
ԳԱՏԱՀ–ի առաքելությունն է մրցութային հիմունքներով և բացառապես գիտական չափանիշներով պայմանավորված անհատույց դրամաշնորհների միջոցով աջակցել Հայաստանի գիտական ներուժի առաջընթացին։
ԳԱՏԱՀ–ի անհատույց աջակցության միջոցները ուղղակիորեն հասցեագրվում են նախաձեռնությունների հեղինակներին։

«ScienceDirect» և «Scopus» տեղեկատվական շտեմարաններից օգտվելու համար «ԱՐԵՆԱ» հիմնադրամի գիտակրթական ցանցին պատկանող IP հասցեով «հանգույց–համակարգչից» այցելեք. www.scopus.com կայքը։