You are here

  ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիմնարար գիտական գրադարանն (ՀԳԳ) իր ֆոնդերի ծավալով հանրապետության խոշորագույն գիտական գրադարանն է, գիտական տեղեկատվության կենտրոն, որն իրականացնում է ինչպես ՀՀԳԱԱ, այնպես էլ ողջ հանրապետության գիտահետազոտական հիմնարկների եւ մասնագետների, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դասախոսների և ուսանողների  գրադարանամատենագիտական և գիտատեղեկատվական սպասարկումը:
                                                    

  լրիվ...

   


ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարանի տնօրենները
  

 


ՀՀ ԳԱԱ ՀԳԳ Հրատարակությունները

  Ընդգրկում է ԳԱԱ գիտական հրատարակությունները. մենագրություններ, հոդվածներ ժողովածուներից, պարբերական եւ շարունակական հրատարակություններից:                                         

լրիվ...