Կարդացեք առցանց

DOAJ

DOAJ

DOAJ

Դիտեք առցանց

ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆՆԵՐ ՀՀ ԳԱԱ ԱՄՍԱԳՐԵՐ ԷԼ. ԳՐՔԵՐ

ՀԳԳ էլեկտրոնային քարտարան

ԳԱԱ ամսագրերի մասին Հայ գիրքը   1512-1800 թթ.
Համահավաք գրացուցակ Հայկական մաթեմատիկական հանդես Հայ գիրքը   1801-1850 թթ.
Հայ մամուլ Ֆիզիկայի հայկական հանդես Հայ գիրքը   1851-1900 թթ.
Հայ գիրք
ՀՀ ԳԱ Տեղեկագիր: Մեխանիկա  Հայ գիրքը   1901-1920 թթ.
ԳԱԱ Ինստիտուտների համահավաք գրացուցակ Աստղաֆիզիկա Անթվակիրներ
Ակադեմիա-70 ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ Հայերեն հատվածներ պարունակող այլալեզու
գրքեր (մինչև 1800թ.)

Հիմնադիր ակադեմիկոսներ ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Գիտություններ երկրի մասին Հայկական տպագրություն 400
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոսների կենսամատենագիտություններ ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Ֆիզիկա Մատենաշարային հրատարակությունների առցանց հանգույց
ՀՀ ԳԱԱ Նախագահները ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր:Տեխնիկական Գիտություններ ԳԱԱ շարունակական հրատարակություններ
Մամուլը գիտության մասին Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր . Մաթեմատիկա Ազգագրական հանդես
Բաց մատչելիության հրատարակություններ Եվրոպական ցանցերում Հայաստանի քիմիական հանդես Էմինեան ազգագրական ժողովածու
Բաց մատչելիության համընդգրկուն հանգույց Հայաստանի բժշկագիտություն «Լումա» գրական հանդես
Համառուսաստանյան մաթեմատիկական հանգույց Արյան շրջանառություն։ Հավելում «Էքսպերիմենտալ և կլինիկական բժշկության հանդես»-ի Սասնա Ծռեր
Միջազգային միջուկային տեղեկատվական համակարգ   Հայաստանի կենսաբանական հանդես (Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտ.-ի, Տեղեկագիր բիոլ. և գյուղ. գիտ.-ի) Հայ դասական մատենագրություն 
Haybook Պատմա-բանասիրական հանդես
Համընդհանուր տասնորդական դասակարգում Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների
Բանբեր Հայագիտության
ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր: Հասարակական գիտություններ
ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր: Բնական գիտություններ
ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ: Տեղեկագիր

ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր: Ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտություններ
ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր:Ֆիզիկո-մաթեմատիկական,
բնական և տեխնիկական գիտություններ