You are here

Երկու հանրապետությունների գրադարանների առաջատար գրադարանավարները Լիտվայի Հանրապետության մի շարք գրադարաններ այցելության ընթացքում ծանոթացան միմյանց աշխատանքի  առաջավոր փորձին, քննարկումների միջոցով ծանոթացան տեղեկատվության տեխնոլոգիանների միջոցով արդյունավետ տեղեկատվությամբ  ընթերցողական պահանջի ապահովմանը, գրադարանային գործի՝ ժամանակակից և բարձր որակ ապահովելու հնարավորություններին, նոր և օգտակար ծրագրեր մշակելու  անհրաժոշտությունը կարևորելուն: