You are here

 Ծրագրի իրականացումը պահանջում է տեղային  հեռահաղորդակցման  սարքակազմի և մանրաթելային- լուսային ցանցի  կատարելագործում, ԳԱԱ  գիտահետազոտական ինստիտուտների   գրադարանների  համակարգչային ցանցի և սարքավորումների ընդլայնում,    ուսուցողական դասընթացների կազմակերպում ինչպես գրադարանավարների,  այնպես էլ գրադարանից օգտվողների համար:
        Համակարգի անդամ ինստիտուտների գրադարանները  կներգրավվեն  ՀԳԳ-ի կողմից գործարկվող թվայնացման  գործընթացներին:   
         Ծրագրի տնօրեններն են.  ՆԱՏՕ-ի կողմից` Ալան Հոփքինսոնը,  հայկական  կողմից`  Տիգրան  Զարգարյանը: