You are here

Հոբելյանի առթիվ ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարանի գիտական տեղեկատվության և մատենագիտության բաժինը ակադեմիկոսի 1926-1958 թթ. ընդգրկվող "Կենսամատենագիտության", և 1959-2002թթ. հրատարակված ցանկ ու գիտնականի՝ կյանքի ու աշխատությունների մասին գրականության էլեկտրոնային քարտարանի ստեղծումով է մասնակցում մեծ գիտնականի հոբելյանին: