You are here

   ՀՀ ԳԱԱ Նախագահության Նիստերի դահլիճի նախասրահում կազմակերպվեց ՀՀ ԳԱԱ համակարգի ինստիտուտների գիտնականների ՝ արտասահմանում հրատարակված գրքերի, ինչպես նաև ժողովածուներում ընդգրկված գիտական հոդվածների ցուցահանդես: