You are here

Սեմինարի 2 օրերի ընթացքում կատարվեց արդյունավետ գործնական-ուսուցողական աշխատանք Koha և Evergreen ծրագրերով:

Ուսուցումն անցկացնում էին Դան Սքոթը (Կանադա, Evegreen ծրագիր) և Հենրի-Դեմիեն Լաուրենթը (Ֆրանսիա, Koha ծրագիր):

Սեմինարին մասնակցում էին 12 երկրների ներկայացուցիչներ՝ Աֆրիկայից, Կանադայից, Հայաստանից, Վրաստանից, Ֆրանսիայից, Լիտվայից:

Նախագծի գործարկման ընթացքում յուրաքանչյուր մասնակցի կատարած սոցիոլոգիական հետազոտությունները կտեղադրվեն eIFL.net կայքում:

Ծրագրի մասին մանրամասն տեղեկությունների համար այցելեք

http://www.eIFL.net