You are here

ՆԱՏՕ-ի  ցանցային ենթակառուցվածքի  ծրագրով  2008 թ. ՀԳԳ-ին հատկացված  դրամաշնորհի շրջանակներում, ԳԱԱ  գիտահետազոտական ինստիտուտների   գրադարանների  համակարգչային ցանցի և սարքավորումների ընդլայնոման նպատակով վերջիններիս տրամադրվեց համակարգիչներ և ցանցային սարքավորումներ: Ինստիտուտների գրադարանները  կներգրավվեն  ՀԳԳ-ի կողմից իրականացվող թվայնացման  աշխատանքներին:  
 Կիրականացվեն նաև ուսուցողական դասընթացներ ինչպես գրադարանավարների,  այնպես էլ գիտնականների համար: