You are here

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարանը շուրջ 2 տարի մասնակցում է "Evergreen" համակարգի միջազգային տարբերակի փորձարկումներին: 2009թ.-ի ապրիլ ամսից ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտների գրադարանավարների համար կազմակերպվում են ուսուցողական դասընթացներ, որի նպատակն է գրադարանավարներին ծանոթացնել

  • մեքենաընթեռնելի քարտագրման օրենքներին
  • համահավաք էլեկտրոնային գրացուցակի ձևավորման հմտություններին
  • "Evergreen" համակարգով մատենագիտական տվյալների մուտքագրման նրբություններին
  • մատենագիտական գրառումների որոնման հմտություններին
  • Z39.50 համաձայնագրի շրջանակներում գրառումների ներմուծումը համահավաք գրացուցակ

Գրադարանավարներին տրամադրվել են ուսումնական նյութեր` նախագծված ՀԳԳ մասնագետների կողմից: