Առաջին Տարի, 1868

Թիւ Ա

Խմբագրական, Յառաջաբան.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Ա


Մանկունի Ս. Ո. Արարատն առ ազգ հայոց.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Ա


Պաշտօնական տեղեկութիւնք

Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինօդի Ս. Էջմիածինի.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Ա, Էջ 1-2


Խմբագրական Կրօնական.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Ա, Էջ 2-5


Խմբագրական Պատմական.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Ա, Էջ 5-6


Խմբագրական Արարատ նահանգ.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Ա, Էջ 6


Բանասիրական

Խմբագրական Ազգային բարեկարգութիւն.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Ա, Էջ 7-8


Բարոյական

Խմբագրական Հանելուկ.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Ա, Էջ 8


Խմբագրական Ծանուցումն.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Ա, Էջ 8