Առաջին Տարի, 1868

Թիւ Բ

Պաշտօնական տեղեկութիւնք

Խմբագրական, յՕրագրութեանց Սինոդի Ս. Էջմիածնի.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Բ, Էջ 9


Կրօնական

Խմբագրական Հայոց Ազգի Դարձը ’ի Քրիստոնեութիւն.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Բ, Էջ10-13


Խմբագրական Եկեղեցական հանդէս.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Բ, Էջ 14-16


Պատմական

Խմբագրական Արարատ նահանգ.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Բ, Էջ 16-20


Բանասիրական

Կորեան Ս. Յ Ճառ ’ի Տարեդարձ Oծութեան Ն.Վ. Տ.Տ. Գէորգայ Գ ի ընդհանրական Կաթուղիկոսի Հայոց.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Բ, Էջ 20-21


Խմբագրական Հայկայ Աստուածպաշտութիւնը.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Բ, Էջ 21-22


Բարոյական

Խմբագրական Հանելուկ.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Բ, Էջ. 22