Առաջին Տարի, 1868

Թիւ Դ

Կրոնական

Խմբագրական, Անընդհատ շարունակութիւն Առաքելական յաջորդութեան Ուղղափառ Ս.Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Դ, Էջ.39-42


Պատմական

Խմբագրական Արարատեան դաշտի շրջապատ լեռները. ա.Մասիս.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Դ, Էջ.42-44


Բանասիրական

Խմբագրական Ատենախօսութիւն ի տարեդարձի Օծման Վ.Կ.Ամենայն Հայոց.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Դ, Էջ.45-48


Պաշտօնական տեղեկութիւնք

Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինոդի Ս. Էջմիածնի.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Դ, Էջ.49-50


Խմբագրական Հայկայ Աստուածպաշտութիւնը.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Դ, Էջ.49-50


Ասլանեանց, Յովհանննես Ա.Եպիսկոպոս և Թադդեոս Վարդապետ Կանոնք խմբագրութեան Արարատ ամսագրին.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Դ, Էջ.50-51


Խմբագրական Խմբագրական.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Դ, Էջ.52


Բարոյական

Խմբագրական Զուարճալի դէպք.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Դ, Էջ.52