Առաջին Տարի, 1868

Թիւ Ե

Խմբագրական, Յայտարարութիւն.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Ե, Էջ 55-56


Կրոնական

Խմբագրական Անընդհատ շարունակութիւն Առաքելական յաջորդութեան Ուղղափառ Ս. Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց.
Առաջին Տարի,(1868) Թիւ Ե, Էջ 56-58


Բանասիրական

Խմբագրական Հանդէս օրհնութեան Սրբալոյս իւզոյն Միւռոենի.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Ե, Էջ 58-62


Անդրէաս Արքեպիսկոպոս Գերապատիւ Սրբազան եղբայր.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Ե, Էջ 62-64


Աթանասեան, Նահապետ Երեւանայ օրիորդաց դպրոցին Աշակերտուհեաց հարցաքննութեան կարդացուած ճառը.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Ե, Էջ 62-64


Տեր Յովհաննէսեանց, Ո. Բաղդասար Ի hարցաքննութեան դպրոցին հայոց Աշտարակ գեղջ.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Ե, Էջ 64-66


Խմբագրական Ատենախօսութիւն ի տարեդարձի Օծման Վ.Կ. Ամենայն Հայոց..
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Ե, Էջ 66-67


Մեծատունեանց, Եղիշե Ուղերձ առ Վեհափառ Կաթուղիկոսն Ամենայն Հայոց Տէր Գէորգ Դ.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Ե, Էջ 67-68


Խմբագրական Ծանուցում.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Ե, Էջ 68