Առաջին Տարի, 1868

Թիւ Գ

Կրոնական

Խմբագրական, Հայոց Ազգի Դարձը ’ի Քրիստոնեութիւն.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Գ, Էջ 25-26


Խմբագրական Անընդհատ շարունակութիւն Առաքելական յաջորդութեան Ուղղափառ Ս. Եկեղեցւոյ Հայաստանեայց.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Գ, Էջ 27


Պատմական

Խմբագրական Օդ Արարատ նահանգի.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Գ, Էջ 28-29


Բանասիրական

Խմբագրական Հայկայ Աստուածպաշտութիւնը.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Գ, Էջ 29-31


Նամականիք նախնեաց

Խմբագրական Խաչիկ Կաթուղիկոսի առաջնոյ Կոնդակը փրկչական 976. թուին.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Գ, Էջ 31-34


Պաշտօնական տեղեկութիւնք

Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինոդի Ս. Էջմիածնի.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Գ, Էջ 34-35


Խմբագրական Կարգադրութիւն.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Գ, Էջ. 35-36


Խմբագրական Վեհափառ Տէր.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Գ, Էջ. 36-37


Խմբագրական Գարուն.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Գ, Էջ. 37-38


Բարոյական

Խմբագրական Օրագրալուրք.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Գ, Էջ.38


Եզնիկ Կողպացի Առածք.
Առաջին Տարի, (1868) Թիւ Գ, Էջ.38