Առաջին Տարի, 1869

Թիւ Ժ

Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ Ժ, Էջ 133


Ս. Էջմիածին և Հայք.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ Ժ, Էջ 134-137


Կրոնական

Խմբագրական Ատենաբանութիւն Վահրամ Վարդապետի յաւուր օծման և ձեռնադրութեան մեծին Լևոնի ի թագաւորութիւն հայոց.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ Ժ, Էջ 137-141


Պաշտօնական տեղեկութիւն

Խմբագրական Թեմական դպրոցաց Կանոնադրութիւն.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ Ժ, Էջ 141-146


Բանասիրական

Նիրանեան, Փիլիպպոս Վեհափառ տէ՛ր և Աստուածընտիր Քահանայապե՛տ.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ Ժ, Էջ 146-147


Արաբաջեան, Մկրտիչ Պատուական ամսագրոյն «Արարատայ».
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ Ժ, Էջ 147-148


Խմբագրական Պաշտօնական ծանուցում.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ Ժ, Էջ 148