Առաջին Տարի, 1869

Թիւ ԺԲ

Խմբագրական Ատենաբանութիւն Վահրամ Վարդապետի յաւուր օծման և ձեռնադրութեան մեծին Լևոնի ի թագաւորութիւն հայոց.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ ԺԲ, Էջ 165-169


Բանասիրական

Մարութեանց, Ս. Ինչ յարաբերութիւն ունի մարդ ուրիշ կենդանեաց հետ.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ ԺԲ, Էջ 170-172


Պաշտօնական տեղեկութիւն

Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինօդի.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ ԺԲ, Էջ 172


Խմբագրական Հայկական թատրոն յԵրեւան.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ ԺԲ, Էջ172-173


Խմբագրական Խմբագրական.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ ԺԲ, Էջ173-174


Հալաճեան, Ա.Վ. Պատճէն նամակի Արդուինոյ Եպիսկոպոսին Հայ Հռովմէականաց.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ ԺԲ, Էջ 174


Խմբագրական Պատճէն պատասխանւոյ Առաջնորդին Կարուց առ Գերապայծառն Արդվնոյ.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ ԺԲ, Էջ 174-175


Խմբագրական Պատճէն հրաւիրագրի.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ ԺԲ, Էջ 175-177


Խմբագրական Ախալքալաք։-Հին-Նախիջևանէն.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ ԺԲ, Էջ 177-179


Խմբագրական Մահացուցակ.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ ԺԲ, Էջ 178


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Առաջին Տարի, (1869) Թիւ ԺԲ, Էջ 179-180