Չորրորդ Տարի, 1871

Թիւ Դ

Կրօնական

Մխլայիմեան, Գէորգ վարդապետ Մեկնութիւն միութեան Կաթող.եկեղեցւոյ արարեալ ի Գէորգ վարդապետէ Մխլայիմեան.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Դ, էջ 193-211


Պատմական

Կիւմիւշխանեցի, Մանուէլ վարդապետ Պատմութիւն անցից անցելոց Սեւանայ Վանից.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Դ, էջ 211-216


Վարդանեան Փ. Բենիամին Ֆրանկլինի կեանքը.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Դ, էջ 216-226


Մատինեանց, Կարապետ Տաթեւ։ Նուէր անկեղծ սրտից իմ ազնիւ բարեկամ Պետրոսի Հայկազնւոյ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Դ, էջ 226-232


Բանասիրական

Ֆայլբ, Րուդոլֆ Նորագոյն բացատրութիւն գետնաշարժի.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Դ, էջ 232-240


Բարոյական

Զիրկիլեանց, Մկրտիչ Յակոբեան Քնար հայոց.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Դ, էջ 241


Յովակիմեան, Մկրտիչ Արարատ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Դ, էջ 241


Ափրիկեան, Կոստանդ Անձրեւ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Դ, էջ 241-242


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Դ, էջ 242


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Դ, էջ 242-243


Միրզաբէկեանց, Յովհաննէս Գրադարան հայոց Շամախի։-Երկսեռ ուսումնարանք.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Դ, էջ 244-246


Բունիաթեանց, Յովսէփ և Պօպօվեանց, Սիմէօն և Սարգսեանց, Յովհաննէս Ս. Գէորգեան դպրոց յԱստրախան.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Դ, էջ 247


Խմբագրական Գէորգ Դ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց։ Կոնդակ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Դ, էջ 247-248


Բունիաթեանց, Յովսէփ and Սողոմոնեանց, Գրիգոր and Սարգսեանց, Յովհաննէս and Պօպօվեանց, Սիմէօն Բարերարուհի հայ տիկնայք յԱստրախան։ Ցուցակ անուանց բարերարուհի անդամոց օրիորդական հայոց դպրոցի Աստրախանայ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Դ, էջ 248-249


Վեցիկեանց, Սիմէօն Բողոք.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Դ, էջ 249


Օրձիեան, Կարապետ Օհան և Հեքիմեան, Կարապետ Փ. և Թամանեան, Յովհաննէս և Մահտեսեան, Միքայէլ և Պախչիսարայցեանց, Օգսենտ Եկատերինատար.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Դ, էջ 249-250


Սադունեան, Դաւիթ Աշտարակ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Դ, էջ 250


Մեծատունեանց, Եղիշէ Հայոց հոգ.ուսումնարան Ալեքսանդրապօլոյ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Դ, էջ 250-251


Խմբագրական Սուրհանդակ Բիւզանդեան.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Դ, էջ 251-252


Պաշտոնական տեղեկութիւն

Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինօդի.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Դ, էջ 252