Չորրորդ Տարի, 1871

Թիւ Գ

Կրօնական

Մխլայիմեան, Գէորգ վարդապետ Մեկնութիւն միութեան կաթող.եկեղեցւոյ արարեալ ի Գէորգ վարդապետէ Մխլայիմեան.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Գ, էջ 129-144


Պատմական

Կիւմիւշխանեցի, Մանուէլ վարդապետ Պատմութիւն անցից անցելոց Սեւանայ Վանից.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Գ, էջ 144-154


Վարդանեան, Փ. Բենիամին Ֆրանկլինի կեանքը.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Գ, էջ 155-163


Բանասիրական

Ֆայլբ, Րուդոլֆ Նորագոյն բացատրութիւն գետնաշարժի.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Գ, էջ 163-172


Բարոյական

Քեշիշեանց, Խաչատուր Տարաբաղդ հայ մանուկը.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Գ, էջ 172-173


Առաքէլեանց, Արտաշէս Յարութիւն պատանւոյն ի Նային.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Գ, էջ 173


Իւզբաշեանց, Թովմաս Հովիւ եւ հօտ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Գ, էջ 174


Տէր Պետրոսեանց, Յարութիւն Բանք ընդ Արշալուսոյ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Գ, էջ 174


Ադիբէգեանց, Յարութիւն Ս. Սասանումն հրեշտակին ի փառաց.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Գ, էջ 175-177


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Գ, էջ 177-178


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Գ, էջ 179-180


Խմբագրական Ճառ դամբանական.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Գ, էջ 180-181


Նալբանդեանց, Նազարէթ Ճանապարհորդութիւն յԱնի.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Գ, էջ 182-183


Տէր Աւետիսեանց, Շողակաթ Զգացմունք հայազն օրիորդի միոյ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Գ, էջ 183-184


Տէր Աւետիսեանց, Շողակաթ Նազարեան Առ մայրն Հայաստան.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Գ, էջ 184


Ծպնեցեանց, Սօս Սարգսեան Մեծ Պարնի.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Գ, էջ 184-185


Գէորգեանց, Գաբրիէլ Հանդէս ի Ղզլար.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Գ, էջ 185-186


Քուչուբէկեան, Յովհաննէս Իմ մեծարելի եւ ազնիւ հայրենակիցներ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Գ, էջ 186-189


Յակոբեանց, Գ. Վեհ. Կաթողիկոս յիջեւանն Ֆանտանի.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Գ, էջ 189


Խմբագրական Մարդասիրական ընկերութիւն հայոց Նոր Նախիջեւանի։-Հաշիւ նորին վասն 1870 ամի։-Կարգաւորութիւն ընդհանուր ժողովոյն.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Գ, էջ 190-192


Խմբագրական Ս.Կաթողիկոսն ի Տիփխիս.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Գ, էջ 192