Չորրորդ Տարի, 1871

Թիւ Ը

Կրօնական

Խմբագրական Սսոյ խնդիր.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ը, էջ 417-423


Խմբագրական Գէորգ Դ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց։ Առ պատրիարք Կ.Պօլսոյ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ը, էջ 423


Խմբագրական Գէորգ Դ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց։ Կոնդակ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ը, էջ 424-425


Մանդինեանց, Ստեփանոս աւագ քահանայ Դիտողութիւն.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ը, էջ 425-436


Պատմական

Վարդանեան, Փ. Բենիամին Ֆրանկլինի կեանքը.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ը, էջ 436-440


Պլուզեան, Մ. Արցախ նահանգի Ջրաբերդ գաւառը.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ը, էջ 440-443


Բանասիրական

Ս.Ս. Որտեղ են մայրերը.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ը, էջ 443-445


Ստեփանէ, Ստեփանոս Լռիկ ճեմարան (Ակադէմիա).
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ը, էջ 445-446


Տէր Գրիգորեան, Մելքիսեդէկ Սղնախեցի Հայերի պատերազմը պարսիկների հետ հինգերորդ դարումն.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ը, էջ 446-447


Աստղիկ Հայոց կեանքի վերայ թիւր կարծիքներ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ը, էջ 447-451


ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ

Ժամակոչեանց, Մանուէլ Ժամակոչեանց, Մանուէլ
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ը, էջ 452-455


Քրիշլեանց, Պաղտասար Մինասեան «Հատ և ընկե՛ա զդա, ընդէ՞ր և զերկիրդ խափանէ»։ Աւետ։.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ը, էջ 455-459


Մարութեան, Ս. Մասիս.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ը, էջ 459


Մուշեղեանց, Յովհաննէս Զարմայրայ հրաժեշտը.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ը, էջ 460-461


Ազգային

Պաշտօնական ծանուցումն

Խմբագրական Միւռօնի օրհնութիւն.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ը, էջ 461


Խմբագրական Մեծ Գրիգոր Պ.Ալթնճեանց.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ը, էջ 461-462


Խմբագրական Բարձր Արքայազուն Էշրէֆ-Վալէա խան.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ը, էջ 462


Խմբագրական Սով ի Սպահան։ Յայտարարութիւն.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ը, էջ 462-465


Խմբագրական Խաչատուր եւ Եղիազար վեհազնեայ իշխանք Լազարեանց.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ը, էջ 466


Գեղամեանց, Յ. Ախալցխա։ Դարձեալ Ախալցխա։.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ը, էջ 467-469


Մուշեղեանց, Պետրոս Տարօնեցի Արժ. Գրիգոր վարդապետ փոխանորդ Գանձակայ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ը, էջ 470-472


Վարշամեանց, Ս. Շնորհակալութեան հաւաստիք.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ը, էջ 472


Մատինեանց, Կարապետ Բանաստեղծք եւ հիւսուածք Ջիւանի.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ը, էջ 473-474


Խմբագրական Նորակառոյց ճեմարան Մայր Աթոռոյս եւ Մեծ Մահտեսի Եսայի Իզմիրեանց.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ը, էջ 475-477


Խմբագրական Սուրհանդակ Բիւզանդեան.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ը, էջ 477


Խմբագրական Յայտարարութիւնք.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ը, էջ 477-478


Խմբագրական Վրիպակք.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ը, էջ 478


Խմբագրական Ցուցակ բաժանորդաց Դ. շրջանի Արարատ ամսագրոյ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Ը, էջ 479-486