Չորրորդ Տարի, 1871

Թիւ Զ

Պատմական

Վարդանեան, Փ. Բենիամին Ֆրանկլինի կեանքը.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Զ, էջ 313-326


Խմբագրական Ամենափրկիչ մենաստան ի Հայոց թառ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Զ, էջ 326-331


Բանասիրական

Արծրունի, Սէնէքէրիմ Քաղաքական օրէնսգիտութեան նշանակութիւնը հայոց կեանքի համար.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Զ, էջ 331-338


Ղազազեան, Ա. Փոքր Ասիայի եւ արեւելահիւսիսային Ափրիկէի արեւելեան քրիստոնեաները.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Զ, էջ 338-342


Փափազեանց, Մեսրոպ քահանայ Հայկազուն երկսեռ մանուկների հիմնական դաստիարակութիւն.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Զ, էջ 342-344


Բարոյական

Տէր Զաքարեանց, Յովհաննէս Պաղատանք առ եռանձնեանց էակն էրիցս համայնից.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Զ, էջ 345-346


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Զ, էջ 347


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Զ, էջ 347-348


Մանդինեանց, Ստեփանոս Ա.Ք. Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Զ, էջ 348


Սարգսեանց, Յ. Մեծ.Մովսէս Յ. Ղուրղանեանց.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Զ, էջ 348-349


Բաղդասարեանց, Աղէքսանդր Բողոք ի Շուշւոյ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Զ, էջ 349-351


Տ.Զ Մայր որդեկորոյս ի Գանձակ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Զ, էջ 351-354


Աշտարակեցի, Հայ ոմն Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Զ, էջ 354-355


Գուլամիրեանց, Աբգար Երեւանայ հոգեւոր դպրոցի մի արդիւնք.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Զ, էջ 355-356


Խմբագրական յԱխլցխայի օրիորդաց դպրոցում ընթերցուած ճառերը.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Զ, էջ 356-358


Կարապետեան, Յակովբ Գ. Դպրէվանք Երնջակու Ս. Կարապետի Վանուց.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Զ, էջ 358-361


Խմբագրական Սուրհանդակք Բիւզանդեան.
Չորրորդ Տարի, (1871) Թիւ Զ, էջ 361-362