Հինգերորդ Տարի, 1872

Թիւ Ժ

Կրօնական

Ա.Արքեպիսկոպոս Ժամակարգութիւն Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ժ, էջ 381-387


Պատմական

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ժ, էջ 387-394


Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ժ, էջ 394-400


Բանասիրական

Սէն-Մարթէն Հայոց լեզուի եւ գրականութեան գիտնական նշանակութիւնը.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ժ, էջ 401-404


Խմբագրական Պատմութիւն եւ օգուտ նորա.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ժ, էջ 404-406


Բարոյական

Հայկազն ծերունի Սանատրուկ թագաւորի վախճանը.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ժ, էջ 406-407


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ժ, էջ 407-410


Գ.Տ.Ս.Մ.Ա. Համառօտ տեսութիւն Խրիմու եւ Պեսսարապիոյ քանի մի հոգեւոր ծխական դպրոցաց ներկայ դրութեանը.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ժ, էջ 411-413


Գրիգորեան, Յովհաննէս Տ. Մայրենի լեզու.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ժ, էջ 413-414


Խմբագրական Ճառք.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ժ, էջ 415-417


Խմբագրական Սուրհանդակ Բիւզանդեան.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ժ, էջ 417-420


Խմբագրական Պաշտօնական ծանուցումն.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Ժ, էջ 420