Հինգերորդ Տարի, 1872

Թիւ ԺԲ

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Յաղագս թէ՝ պե՞տք են արտաքին պաշտամունք կրօնի.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ ԺԲ, էջ 461-463


Պատմական

Շիրմազանեան, Գալուստ Թէ ո՞ւր են Աւարայր եւ Տղմուտ.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ ԺԲ, էջ 463-470


Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ ԺԲ, էջ 470-478


Բանասիրական

Ջալալեանց, Եղիա վարդապետ Կազմուիլ կամ Բաղկանալ.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ ԺԲ, էջ 478-480


Բարոյական

Հայկազն ծերունի Ցուպն Մովսիսի յերկրորդումն պատառէ եւ կարկատէ զծովն Կարմիր.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ ԺԲ, էջ 480-485


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ ԺԲ, էջ 485-486


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ ԺԲ, էջ 486-487


Արաբաջեանց, Մ. Շիրակայ գիւղօրայք.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ ԺԲ, էջ 487-490


Ա. Պատասխան.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ ԺԲ, էջ 490-493


Խմբագրական Բիւզանդեան Սուրհանդակք.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ ԺԲ, էջ 493-497


Խմբագրական Ազդք.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ ԺԲ, էջ 497


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ ԺԲ, էջ 498


Խմբագրական Բովանդակութիւն նիւթոց Ե. շրջանի Արարատայ.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ ԺԲ, էջ 498-500