Հինգերորդ Տարի, 1872

Թիւ Թ

Պատմական

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Թ, էջ 341-347


Պետրոսեան, Պօղոս վարդապետ Տեղագրութիւն Շիրակայ։ Աշխատասիրեալ ի Պօղոս վարդապետէ Պետրոսեան.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Թ, էջ 347-352


Բանասիրական

Ստեփանէ, Խորէն վարդապետ Խաղի նշանակութիւնը կրթութեան մէջ.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Թ, էջ 353-354


Սէն-Մարթէն Հայոց լեզուի եւ գրականութեան գիտնական նշանակութիւնը.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Թ, էջ 354-358


Բարոյական

Հայկազն ծերունի Սանատրուկ թագաւորի վախճանը.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Թ, էջ 359-360


Ազգային

Խմբագրական Հաշիւ մտից և ծախուց Արկեղն աղքատաց Ջուղայ,սկսեալ ի 1 յունվար 1870 տարւոյ ց31 դեկտեմբեր 1871 ամի Պարսից Ռուփով.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Թ, էջ 360-365


Սարումեանց, Ներսէս Բարեյիշատակ Պօղոս Գասպարեան Ալեքսանեանց շուշեցի և կտակ նորին.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Թ, էջ 365-367


Խմբագրական Ազգային.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Թ, էջ 367-371


Գ.Տ.Ս.Մ.Ա. Համառօտ տեսութիւն Խրիմու եւ Պեսսարապիոյ քանի մի հոգեւոր ծխական դպրոցաց ներկայ դրութեանը.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Թ, էջ 371-374


Խմբագրական Ազգային.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Թ, էջ 374-375


Գրիգորեան, Յովհաննէս Տ. Մայրենի լեզու.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Թ, էջ 375-378


Խմբագրական Սուրհանդակք Բիւզանդեան.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Թ, էջ 378-380


Խմբագրական Տօնախմբութիւն.
Հինգերորդ Տարի, (1872) Թիւ Թ, էջ 380