Հինգերորդ Տարի, 1873

Թիւ Է

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Ամենուրեք Հայոց եկեղեցականաց պարտաւորութիւնք.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Է, էջ 241-244


Պատմական

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Է, էջ 245-259


Բանասիրական

Ղուկասեանց, Հ. Ժողովրդական ուսուցչի ինքնակրթութիւնը.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Է, էջ 260-267


Բարոյական

Հայկազն ծերունի Մտածութիւնք եւ վիշտք.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Է, էջ 268-271


Ազգային

Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Է, էջ 271-273


Խմբագրական Կամրջաձորոյ վանք կամ Զօրավանք.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Է, էջ 273-274


Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի Բան հակիրճ առ Արարատ ամսագիրն.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Է, էջ 274-276


Խմբագրական Սուրհանդակք Բիւզանդեան.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Է, էջ 276-280